Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

cAs & co makelaars zijn niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin opgenomen informatie. Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Alle informatie over de objecten en andere onderwerpen is vrijblijvend en is samengesteld aan de hand van ons verstrekte gegevens en is bedoeld om u een eerste indruk te geven of om met ons in onderhandeling of contact te treden.

Copyright 2017

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op enige wijze worden gekopieerd. Voor legale afhandeling is schriftelijke toestemming vooraf vereist van cAs & co makelaars.